stavanger-roklub
Foreldrefest etter hus- og bryggedugnadene_ (1)